MŠ Újezd v Praze - borovice THERMOWOOD

V roce 2015 naše firma Elektrify v rámci nového zaměření na eleganci domova za pomocí dřevěných materiálů "Elewood" zrealizovala montáž fasády na nové Mateřské školce v Praze, Újezd. Realizace probíhala na dvě etapy, kdy v roce 2015 jsme úspěšně dokončili první patro a v roce 2018, kdy probíhala druhá etapa celkové stavby, druhé patro. 

K této dřevěné fasádě jsme používali konstrukce z ocelových pozinkovaných profilů, mezi které jsme následně vkládali izolaci ISOVER UNI tl. 140.mm. Na tuto izolaci jsme poté namontovali speciální fasadní folii černé barvy s UV filtrem. Dřevěný materiál šroubovaný na tuto MŠ byl hranol z borovice THERMOWOOD 42*42 mm. s mezerami 15.mm. 

V rámci realizace fasády jsme také montovali zapuštěné venkovní látkové rolety - screeny ISOTRA s elektrickým ovládáním. 

 

566 566 629